Sách "THỰC HÀNH DIỆN CHẨN - ĐIỀU KHIỂN LIÊU PHÁP" (tiếp theo)

    

Đồ hình theo nguyên lý Đồng ứng

Ngoài việc phản chiếu các bộ phận trên gương mặt, theo thuyết Đồng Ứng (Đồng thanh tương ứng - Đồng khí tương cầu) thì các bộ phận ngoại vi và các cơ quan nội tạng cũng phản chiếu trên bàn tay và trên các bộ phận có hình dáng tương tự theo Thuyết Đồng Hình Tương Tụ. Vì thế, để điều trị các bộ phận trong cơ thể, ta cũng có thể tác động trên các ngón tay, lòng bàn tay hay lưng bàn tay vào các điểm hay vị trí tùy theo sự phản chiếu hay có hình dáng tương tự với các bộ phận đó. 

29.05.2013
Просмотров (2050)


Jun 30.03.2015 в 09:34
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003469655879
Зарегистрированный
Анонимно