Chữa bệnh đái dầm ở người lớn

09.05.2015

Phác đồ chữa bệnh như sau:
1- Ấn, dán  cao salonpas: 127, 73, 132, 173, 222, 8, 37, 19.
2- Tác động vào vùng phản chiếu Bàng quang ở cằm và trán (đồ hình phản chiếu)
3- Xoa nhiều trên da đầu (theo giải phẫu thì da đầu đồng ứng với Bàng quang)
Ngày làm 2 lần. Vài đợt thì khỏi.

Комментарии (0)Просмотров (557)