Đồ Hình Diện Chẩn

Đồ hình phản chiếu

Tay, chân, mắt, mũi, lưỡi

1.Mông – vai

2. Khuỷu tay 

3. Bàn tay

4. Mắt

5. Mũi

6. Miệng

7. Lưỡi

8. Khí quản – thực quản              

1. Vùng giữa trán và trên trán

2. Vùng trên thái dương

3. Vùng thái dương

4. vùng dưới thái dương

5. Phía trước thái dương

6. Phía dái tai, bọng má

7. Khu vực dái tai, bọng má

8. Vùng bọng má.

16.01.2014
Просмотров (693)