Tâm niệm của môn sinh Việt Y Đạo

TÔN CHỈ:

1. Khai thác tiềm năng con người và thiên nhiên trong việc phục vụ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, mở mang trí tuệ, nâng cao tâm hồn.

2. Giúp con người hướng đến Chân – Thiện – Mỹ , thực hiện Ngũ Tu : Tu mạng, tu tánh, tu tâm, tu phước, tu huệ ( Tu là sửa đổi, cải thiện)

3. Đem những điều mình thủ đắc, tu tập được phục vụ cho tổ quốc và nhân loại.

TÂM NIỆM:

20 Chử cần ghi nhớ:

ĐỜI

ĐẠO

05 chữ Vàng

10 chữ Ngọc

1.       Tuỳ

2.       Biến

3.       Đúng

4.       Đủ

5.       Đẹp

1.        Vừa phải

2.        Thoải mái

3.        Tự nhiên

4.        Linh động

5.        Sáng tạo

6.        Vô uý

7.        Bất cưỡng

8.        Bất cầu

9.        Nhân hậu

10.     Vị tha

05 chữ Bạc

1.       Nhanh

2.       Nhất

3.       Nhiều

4.       Mới

5.       Lạ

 

NGUYÊN TẮC CHỮA BỆNH THEO DIỆN CHẨN

Để đạt hiệu quả cao trên lâm sàng, cần chú ý:

1. Phối hợp giữa cục bộ (tại chỗ)  và ở xa ( phản chiếu): cần biết cách phối hợp việc trị liệu tại chỗ đau và hình phản chiếu của bộ phận đó trên đồ hình.

2. Phối hợp giữa tay và dụng cụ: Có những kỹ thuật dùng tay, cũng có những kỹ thuật dùng dụng cụ.

3. Phối hợp giữa Đơn vị và toàn thể: Tác động tại điểm, trong vùng đang đau và những vùng có liên hệ trong hệ thống của nó:

ví dụ: Tác động điểm đau nơi đầu cơ cùng với tác động suốt bó cơ. Tác động suốt dây thần kinh ( kinh lạc) thay vì chỉ tác động một đoạn. Chú ý tác động nhiều ở những nơi quan trọng như đại huyệt hay đám rối thần kinh ( Nhưng phải chú ý đến nguyên tắc Sinh huyệt trong khi tác động)

4. Tác động vào hệ đang bị trục trặc: Thường là Hệ Phản Chiếu, nhưng nếu hệ Kinh lạc hay hệ Zakharin hoặc hệ xương cốt, hệ bạch huyết bị xáo trộn hay tổn thương thì phải tác động vào chính hệ đó mới có kết quả cao.

5. Tuỳ theo nguyên nhân bị bệnh nào, thì chữa theo nguyên nhân đó.

Ví dụ: bệnh do ăn uống sai lầm thì phải điều chỉnh lại cách ăn uống, bệnh do sinh hoạt không đúng thì phải điều chỉnh cách sinh hoạt, bệnh do thiếu vận động thì phải tác động qua việc vận động trở lại. ( Thập nguyên – thập giải).

GSTSKH. Bùi Quốc Châu
04.05.2015
Просмотров (524)


Зарегистрированный
Анонимно