DIỆN CHẨN SỐNG KHỎE

09.05.2015

Viêm xoang

1. Ấn và hơ ngải cứu các huyệt của bộ thăng:

2. Ấn các huyệt phản chiếu mũi hoặc lăn hơ các vùng phản chiếu mũi trên mặt:

3. Nếu bị xoang hàm, ấn các huyệt phản chiếu hàm hoặc lăn hơ các vùng phản chiếu hàm trên mặt:

4. Lăn và hơ vùng gáy hoặc day ấn, xoa bóp dọc hai bên các đốt sống cổ.
5. Nếu bị nặng thì lăn hơ hoặc xoa bóp thêm vùng cổ tay, lòng bàn tay, cổ chân, lòng bàn chân.
Nguyễn Văn San

Viêm họng

1. Ấn và hơ các huyệt tiêu u bướu:

2. Lăn hơ các vùng phản chiếu họng hoặc các huyệt sau:

3. Lăn và hơ vùng gáy hoặc day ấn hai bên các đốt sống cổ.
4. Nếu bị nặng thì phải lăn hơ thêm các vùng cổ tay, khoeo tay, cổ chân, khoeo (nhượng) chân.
Nguyễn Văn San

Viêm đại tràng

1. Ấn và hơ bộ tiêu u bướu:

2. Lăn hơ vùng phản chiếu đại tràng hoặc ấn và hơ các huyệt sau:

3. Lăn hơ vùng thắt lưng và lăn hơ trực tiếp vùng bụng.
4. Nếu bệnh nặng (u đại tràng), thì cần lăn hơ thêm vùng cổ gáy, lòng bàn tay, lòng bàn chân.
Nguyễn Văn San
Комментарии (0)Просмотров (646)