Diện Chẩn điều khiến liệu pháp

 

 

Diện Chẩn điều khiến liệu pháp và phương pháp Xoa bóp Việt Nam (Vinamasage) giúp con người biết cách khai thác, vận dụng những năng lực trong cơ thể của mình để phòng chống bệnh tật, có sức khỏe thông qua các huyệt và các vùng liên quan các bộ phận trong cơ thể. Qua đó người học cũng sẽ ý thức được rõ ràng và sâu sắc lẽ biến dịch của tạo hóa, lý sắc không của Phật giáo, tư tưởng phác chấp của Thiền tông, thuật tự nhiên của Lão – Trang.

Tóm lại, qua sự thực hành Diện Chẩn lâu ngày, người học sẽ ngộ ra được chân lý của vũ trụ, của cuộc sống và tự nhiên sẽ thấy yêu đời, yêu người, yêu thiên nhiên, tạo vật và thích giúp đỡ người khác. Tức sẽ đưa con người tiến dần đến chỗ Chân (sự Thật), Thiện (điều Tốt) Mỹ (cái Đẹp). Điều này cũng có nghĩa là sẽ giúp người thực hành Diện Chẩn tiến hóa về thể xác lẫn tinh thần, kể cả về mặt tâm linh.
24.10.2015
Просмотров (569)


Зарегистрированный
Анонимно